Markéta Mastná

Diplomová práce

CHUDOBA A PŘEDLUŽENOST ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

Poverty and overdebtedness of Czech households
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku chudoby v souvislosti s předlužováním českých domácností. Chudoba je charakterizována jako výrazný společenský handicap vedoucí až k sociálnímu vyloučení. Předlužení označuje finanční situaci, kdy domácnosti nemohou dostát svým finančním závazkům, a proto se týká zvláště domácností s nízkými příjmy. V české společnosti se začal tento jev rozšiřovat až po roce 2000 …více
Abstract:
The diploma work deals with the problem of poverty following from overdebtedness of Czech households. Poverty is defined as a strong social handicap leading up to a social exclusion. Overdebtedness means such a financial situation when households are not able to fulfill their financial obligations and thus it concerns especially households with low incomes. In the Czech Republic this fact has been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 10. 2010
  • Vedoucí: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: Soňa Veverková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24570

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma