Bc. Kateřina Klaudová

Diplomová práce

Využití her ve výuce chemie

Use of Games in Chemistry Teaching
Anotace:
Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Hry ve výuce chemie. Práce byla zaměřena na adaptaci didaktických her určených pro podporu výuky chemie pro žáky druhého stupně základních škol. Diplomová práce se nejprve zabývá vztahem žáků k předmětu chemie a didaktickými hrami obecně. Věnuje se principům, přípravě, realizaci her a roli učitele při hraní her ve výuce. Další část práce se věnuje …více
Abstract:
The diploma thesis follows up on the Bachelor ́s thesis Games for Chemistry Education. The thesis was focused on didactic games adaptation to be used as support in chemistry teaching at primary schools. The first part of the diploma thesis deals with students‘ attitude toward science subjects and didactic games in general. It is focused on their principles, preparation, realization and the role of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Oponent: RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta