PhDr. Soňa Benecká, Ph.D.

Doctoral thesis

Optimal amount and structure of the foreign exchange reserves

Optimal amount and structure of the foreign exchange reserves
Abstract:
Tato práce nabízí ucelený pohled na optimální úroveň i měnovou strukturu devizových rezerv v porovnání s aktuálním chováním centrálních bank v minulém desetiletí. Na základě analýzy panelových dat a Bayesovských metod identifikuje nejdůležitější motivy pro akumulaci rezerv, včetně značných nelinearit. Zavádí také nové měřítko na základě důležitosti rezerv jako měnově-politického nástroje, které je …more
Abstract:
This thesis provides a comprehensive review of optimality both in terms of reserve levels and currency structure, in comparison with the actual behavior of the central banks over the last decade. Based on panel data analysis and Bayesian inference it identifies the most important motives for reserve accumulation, with significant non-linear relationships. It also introduces a new benchmark based on …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D., Doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D., Ing. Jan Brůha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní