Bc. Martin Obert

Bakalářská práce

Nová média a filmový prostor

New media and film space
Anotace:
Bakalářská práce Nová média a filmový prostor popisuje vliv nových médií na způsob konstrukce prostoru v postklasickém filmu. Cílem práce je odhalit způsob jakým organizace, prezentace a spojování informací v rozhraní nových médií ovlivňuje způsob konstrukce prostoru v postklasickém filmu. Jako základ, ke kterému jsou porovnávány rozhraní nových médií i postklasického filmu, slouží styl klasického …více
Abstract:
Thesis New media and film space describes influence of the new media on treatment of space in post-classical cinema. Main aim is to reveal how organization, prezentation and composition of informations within new media interface is changing construction of space in contemporary cinema. Classical Hollywood cinema is going to serve as a benchmark to which interfaces of both new media and post-classical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Rodrigo Morales

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma