Mgr. Andrea Bělehradová

Bakalářská práce

Sexuální deviace v současném diskurzu české sexuologie

Sexual Deviations in the Contemporary Discourse of Czech Sexology
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice sexuálních deviací v současném diskurzu české sexuologie. Nejprve jsou v textu představeny základní koncepty (diskurz, represivní hypotéza, biomoc, disciplinární moc) a historie sexuality včetně konstituování sexuologie jakožto vědní disciplíny, přičemž je důraz kladen především na to, jaké sexuální praktiky byly v různých dobách považovány za normální nebo …více
Abstract:
This thesis deals with the issues of sexual deviations in the contemporary discourse of Czech sexology. First of all the essential concepts such as discourse, repressive hypothesis, bio-power and disciplinary power are defined as well as the history of sexuality including establishment of sexology as scientific discipline. The great emphasis is put on sexual customs, during different time periods, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alžběta Možíšová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií