Bc. Lenka Vašíčková

Diplomová práce

Hodnocení projektu "Ovoce do škol" žáky základních škol

The evaluation on project "Fruit for schools" by pupils of primary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématikou projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a s ním související konzumací ovoce a zeleniny. Cílem bylo zhodnotit, zda dochází k plnění stanovených cílů projektu, zjistit jak celý projekt funguje a porovnat hodnocení projektu Státním zemědělským intervenčním fondem za školní rok 2014/2015 s hodnocením samotných žáků, které probíhalo formou dotazníkového šetření na dvou vybraných …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the theme of the project "Fruit and vegetables for schools" and the consumption of fruit and vegetables relating to that. The goal of the diploma thesis was to evaluate fulfilment of the project´s targets, find out how the project works and compare the project evaluation of the State Agricultural Intervention Fund for the school year 2014/2015 with the project evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií