Erika Lukášová

Bakalářská práce

Varhany a varhanní dění na Prostějovsku ve 20. století

THE ORGAN AND ORGAN-EVENTS IN REGION OF PROSTĚJOV IN THE 20 TH CENTURY
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem liturgické hudby na Prostějovsku ve 20. století. Při té příležitosti zde jsou zmíněny i nejvýznamnější osobnosti, které se na varhanním dění v Prostějově aktivně podílely. Další část pojednává převážně o původu a vývoji varhan v nejznámějších prostějovských kostelech
Abstract:
The Bachelor´s thesis is concerned with liturgical music development in region of Prostejov in 20th century. There are introduced persons of consequence who are participated in events of organ in region of Prostejov. Another part of the Bachelor´s thesis deals with organ´s history and development in the most considerable churches in Prostejov
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Petr Planý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2009 dostupné: světu

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a matematika