Erika Lukášová

Bachelor's thesis

Varhany a varhanní dění na Prostějovsku ve 20. století

THE ORGAN AND ORGAN-EVENTS IN REGION OF PROSTĚJOV IN THE 20 TH CENTURY
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vývojem liturgické hudby na Prostějovsku ve 20. století. Při té příležitosti zde jsou zmíněny i nejvýznamnější osobnosti, které se na varhanním dění v Prostějově aktivně podílely. Další část pojednává převážně o původu a vývoji varhan v nejznámějších prostějovských kostelech
Abstract:
The Bachelor´s thesis is concerned with liturgical music development in region of Prostejov in 20th century. There are introduced persons of consequence who are participated in events of organ in region of Prostejov. Another part of the Bachelor´s thesis deals with organ´s history and development in the most considerable churches in Prostejov
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: Petr Planý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2009 dostupné: světu

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Bachelor programme / field:
Specializace v pedagogice / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a matematika