Bc. Jana LANGOVÁ

Master's thesis

Cochemská praxe v systému péče o dítě

Cochem Practice in the Childcare System
Abstract:
Práce je zaměřena na téma "Cochemská praxe v systému péče o dítě", tzn. na systém úpravy péče a výživy k nezletilým dětem a využití prvků jednoho z přístupů. Cílem této práce je zjistit, jaké jsou rozdíly mezi Cochemskou praxí a dosavadním systémem rozhodování o péči o dítě. V diplomové práci jsme se nejprve zaměřili na institut rodiny, rodičovství a práv a povinností. V případě, že dojde k rodičovskému …more
Abstract:
The work is focused on the topic "Cochem practice in the child care system", ie. to the system of adjustment of care and nutrition for minors and the use of elements of one of the approaches. The aim of this work is to find out what are the differences between Cochem practice and the current system of decision-making on child care. In the diploma thesis, we first focused on the institute of family …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LANGOVÁ, Jana. Cochemská praxe v systému péče o dítě. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Sciences

Master programme / field:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses tmoe1a tmoe1a/2
11/8/2020
Folders
Files
Bulanova, L.
12/8/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.