Bc. Jana LANGOVÁ

Diplomová práce

Cochemská praxe v systému péče o dítě

Cochem Practice in the Childcare System
Anotace:
Práce je zaměřena na téma "Cochemská praxe v systému péče o dítě", tzn. na systém úpravy péče a výživy k nezletilým dětem a využití prvků jednoho z přístupů. Cílem této práce je zjistit, jaké jsou rozdíly mezi Cochemskou praxí a dosavadním systémem rozhodování o péči o dítě. V diplomové práci jsme se nejprve zaměřili na institut rodiny, rodičovství a práv a povinností. V případě, že dojde k rodičovskému …více
Abstract:
The work is focused on the topic "Cochem practice in the child care system", ie. to the system of adjustment of care and nutrition for minors and the use of elements of one of the approaches. The aim of this work is to find out what are the differences between Cochem practice and the current system of decision-making on child care. In the diploma thesis, we first focused on the institute of family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANGOVÁ, Jana. Cochemská praxe v systému péče o dítě. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tmoe1a tmoe1a/2
11. 8. 2020
Složky
Soubory
Bulanova, L.
12. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.