David RYCHTAR

Bachelor's thesis

Ne/spolupráce malých parlamentních stran a důsledky pro český stranický system

No/cooperation of small parliamentary parties and the consequences for the Czech party system
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá ne/spoluprací malých stran a důsledky na český stranický systém. Cílem práce bylo zjistit které faktory mají vliv na ne/spolupráci malých stran v předvolebních koalicích. Mezi analyzované faktory patří prvky volebního systému, kterými jsou aditivní uzavírací klauzule, volební matematická formule. Mezi další faktory patří: analýza volebního programu stran, dotazování …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the non/cooperation of small parties and the consequences of the Czech party system. The aim of the thesis was to find out which factors influence the non/cooperation of small parties in the preelection coalition. Among the analyzed factires are elements of the electoral system, which are additive closing clause, electoral mathematical formula. Other factors include …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jakub Lysek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RYCHTAR, David. Ne/spolupráce malých parlamentních stran a důsledky pro český stranický system. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses tmp00y tmp00y/2
2/5/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2/5/2018
Marklová, E.
3/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.