Bc. Barbora Petrželová

Diplomová práce

The Proposal of Key Performance Indicators Management to Achieve the Defined Financial Objectives of the Selected Company

The Proposal of Key Performance Indicators Management to Achieve the Defined Financial Objectives of the Selected Company
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá klíčovými výkonnostními ukazateli a jejich návazností na strategické cíle firmy. Obsahem práce jsou teoretické poznatky doplněné o aktuální výzkumné články. Praktická část obsahuje analýzu aktuální situace klíčových výkonnostních ukazatelů ve vybrané firmě. Výstupem této práce je SIPOC mapa popisující procesy strategického managementu. Práce obsahuje nově vzniklou databázi …více
Abstract:
This master thesis deals with key performance indicators and their relation to the strategic objectives of the company. The content of the thesis is theoretical knowledge supported by current research articles. The practical part contains an analysis of the current situation of key performance indicators in the selected company. The output of this thesis is a SIPOC map describing strategic management …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petrželová, Barbora. The Proposal of Key Performance Indicators Management to Achieve the Defined Financial Objectives of the Selected Company. Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe