Bc. Daniel Musil

Diplomová práce

Kontroverzní marketingové metody a jejich využití v praxi (navržení vlastní guerilla marketingové kampaně pro společnost x)

Controversial marketing methods and their use in practice (Proposal of my own marketing campaign for company x)
Anotace:
Téma diplomové práce je kontroverzní marketingové metody a jejich využití v praxi (navržení vlastní guerilla marketingové kampaně pro společnost X). Cílem práce je vytvořit guerilla marketingovou kampaň pro společnost X. Ve své práci prověřuji hypotézu, že guerilla marketing má své místo ve firmách s omezeným rozpočtem. V teoretické části jsou proto popsány jednotlivé kontroverzní marketingové metody …více
Abstract:
Theme of the diploma thesis is controversial marketing methods and their use in practice (proposal of my own marketing campaign for company x). Goal of the thesis is to create guerilla marketing campaign for company X. In my thesis, I check hypothesis, that guerilla marketing has it’s place in companies with limited budget. There are described controversial marketing methods individually in the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Martina Švecová, MSc
  • Oponent: Ing. Karel Navrátil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace