Bc. Markéta Kočendová

Diplomová práce

Návrh projektu pro zefektivnění výběru místních poplatků vybraných územně samosprávnými celky Zlínského kraje

The Project Proposal to Streamline the Selection of Local Taxes Levied by the Regional Authorities of the Zlín Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou místních poplatků, které jsou územně samosprávné celky oprávněny vybírat dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Teoretická část popisuje problematiku místních poplatků jak z pohledu právního, tak i z pohledu ekonomického a regulačního. Praktická část analyzuje současný stav příjmů do rozpočtů vybraných územně samosprávných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with issue of the local charges, regional self-governing units are authorized to collect by Act NO. 565/1990 Sb., about local charges, amended. Theoretical part describes issue of the local charges in the legal, economical an regulatory view. Practical part analyses current status of the chosen regional self-governing units budget revenue, that come right from the local charges …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kočendová, Markéta. Návrh projektu pro zefektivnění výběru místních poplatků vybraných územně samosprávnými celky Zlínského kraje. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj