Bc. Markéta Kočendová

Master's thesis

Návrh projektu pro zefektivnění výběru místních poplatků vybraných územně samosprávnými celky Zlínského kraje

The Project Proposal to Streamline the Selection of Local Taxes Levied by the Regional Authorities of the Zlín Region
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou místních poplatků, které jsou územně samosprávné celky oprávněny vybírat dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Teoretická část popisuje problematiku místních poplatků jak z pohledu právního, tak i z pohledu ekonomického a regulačního. Praktická část analyzuje současný stav příjmů do rozpočtů vybraných územně samosprávných …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with issue of the local charges, regional self-governing units are authorized to collect by Act NO. 565/1990 Sb., about local charges, amended. Theoretical part describes issue of the local charges in the legal, economical an regulatory view. Practical part analyses current status of the chosen regional self-governing units budget revenue, that come right from the local charges …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kočendová, Markéta. Návrh projektu pro zefektivnění výběru místních poplatků vybraných územně samosprávnými celky Zlínského kraje. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development