Ing. Tomáš Vychopeň, M.Sc.

Master's thesis

Návrh obchodní strategie podniku

Proposal the business strategy of company
Anotácia:
Cílem diplomové práce bylo zpracovat analytickou i návrhovou část nové obchodní strategie tak, aby byla v souladu s korporátní strategií společnosti Tomil a metodicky zformulovala celý proces změny obchodní strategie. Celý proces změny stávající obchodní strategie musel být naplánován tak, aby nedošlo k zásadním změnám v současném výrobním programu a zůstaly zachovány všechny fungující elementy. Přitom …viac
Abstract:
The aim of the dissertation was elaboration of an analytical and proposal part for new business strategy in such a way that it is in line with corporate strategy and methodically formulates the whole process of change in the business strategy in Tomil. This entailed planning the process of change in the current business strategy, in such a way as to adapt it to the conditions on the market with no …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedúci: Ing. Jaroslav Peštuka
  • Oponent: JUDr. Ing. Mgr. Bc. Daniela Majzlíková, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting