Mgr. Zdenka Slunská, Ph.D.

Disertační práce

Studium biologické aktivity vybraných izochinolinových alkaloidů

Study of the biological activity selected isochinoline alkaloids
Anotace:
Izochinolinové alkaloidy jsou skupinou přírodních látek zahrnující několik skupin alkaloidů. Pro naše studium jsme vybrali kvarterní benzo[c]fenantridinové alkaloidy představující skupinu alkaloidů vykazujících široké spektrum zajímavých farmakologických účinků. Hlavními zdroji těchto alkaloidů jsou rostliny čeledí Papaveraceae, Fumariaceae, Ranunculaceae a Rutaceae, které jsou stovky let využívány …více
Abstract:
Isochinoline alkaloids are natural substances comprising several different types of alkaloids. We studied quaternary benzo[c]phenantridine alkaloids which have a broad range of pharmacological effects. They are produced by plants from the families Papaveraceae, Fumariaceae, Ranunculaceae and Rutaceae and used for centuries in traditional medicine. The best known quaternary benzo[c]phenantridine alkaloids …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 10. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta