Mgr. Zdenka Slunská, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium biologické aktivity vybraných izochinolinových alkaloidů

Study of the biological activity selected isochinoline alkaloids
Abstract:
Izochinolinové alkaloidy jsou skupinou přírodních látek zahrnující několik skupin alkaloidů. Pro naše studium jsme vybrali kvarterní benzo[c]fenantridinové alkaloidy představující skupinu alkaloidů vykazujících široké spektrum zajímavých farmakologických účinků. Hlavními zdroji těchto alkaloidů jsou rostliny čeledí Papaveraceae, Fumariaceae, Ranunculaceae a Rutaceae, které jsou stovky let využívány …more
Abstract:
Isochinoline alkaloids are natural substances comprising several different types of alkaloids. We studied quaternary benzo[c]phenantridine alkaloids which have a broad range of pharmacological effects. They are produced by plants from the families Papaveraceae, Fumariaceae, Ranunculaceae and Rutaceae and used for centuries in traditional medicine. The best known quaternary benzo[c]phenantridine alkaloids …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 10. 2011
  • Supervisor: doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta