Bc. Jaroslav Vojtěch

Bakalářská práce

Současné vojenské bezpečnostní hrozby pro Čínskou lidovou republiku a jejich vliv na tvorbu vojenské strategie

Current military security threats for the People's Republic of China and their influence on creation of military strategy
Anotace:
Oblast západního Pacifiku představuje jeden z klíčových regionů pro globální bezpečnost. V této oblasti leží zájmy mnoha zainteresovaných států v čele s Čínou a Spojenými státy. V průběhu posledních let pak můžeme sledovat eskalaci konfliktu včetně přímého působení vojenských sil zainteresovaných států v oblasti. Předkládaná bakalářská práce analyzuje sektor vojenské hrozby z perspektivy jednoho z …více
Abstract:
The Western Pacific is one of key regions for global security. In this region lie the interests of many countries, led by China and the United States. In recent years, we can watch the escalation of the conflict, including direct military actions by the states involved. The present thesis analyzes the sector of military threats from the perspective of one of the most important actors in the region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Doleček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií