Adam Kučera

Bachelor's thesis

Costs of cloud IAAS in businesses

Náklady využívání cloudových IaaS služeb v podnicích
Anotácia:
Cloud computing přináší malým i velkým podnikům mnoho možností, které mohou využít pro snížení nákladů na svou IT infrastrukturu. Tato práce popisuje klíčové koncepty cloud computingu a jeho hlavní výhody a nevýhody pro firmy. Práce porovnává různé poskytovatele IAAS služeb a nabízí framework, kterým mohou podniky porovnávat nákladovost své původní IT infrastruktury s náklady Infrastructure as a Service …viac
Abstract:
Cloud computing brings many possibilities for businesses, large or small, which they can leverage for reduction of their IT infrastructure costs. This thesis presents the key concepts of cloud computing and its main advantages and disadvantages for enterprises. It compares different cloud IAAS providers and presents a framework for comparison of classic on-premises infrastructure costs and Infrastructure …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedúci: Miroslav Lorenc
  • Oponent: Karel Koliš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53923