Bc. Saltanat Abildayeva

Bachelor's thesis

Effectivness of Bail-out Measures of IMF in the Countries of Euro Zone Periphery

Effectivness of Bail-out Measures of IMF in the Countries of Euro Zone Periphery
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o aktuálních otázkách činnosti Mezinárodního měnového fondu (MMF). Práce popisuje vývoj úkolů a problémů, kterým tato organizace čelí – počínaje pozadím jejího založení v polovině 20. století až po soudobé globální ekonomické a finanční obtíže. Praktická část práce zahrnuje popis záchranných opatření a analýzu jejich účinnosti v jednotlivých zemích na periférii eurozóny …more
Abstract:
Actual issues of the IMF’s activity are considered in the present Bachelor’s degree work. The Work shows the evolution of the tasks and issues solved by the organization – beginning from the backgrounds of its establishment in the middle of the 20th century and up to global economical and financial problems taking place nowadays. Work’s practical part includes a description of Fund’s bail out measures …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.
  • Reader: Ing. Bohumil Stádník, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management in English