Bc. Vojtěch Plachtovič

Bakalářská práce

Druhá světová válka na Vsetínsku pohledem kronik

World war II in the Vsetín region from the view of chronicles
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem válečných let 1939-1945 na Vsetínsku se zaměřením na civilní obyvatelstvo a jejich život. Dále se práce zabývá schopností kroniky být relevantním pramenem právě pro 2. světovou válku. Nejvíce jsou zachyceny události a situace, které se dotýkali civilního obyvatelstva.
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the description of the war years 1939-1945 in the Vsetín region with a focus on the civilian population and their lives. Furthermore, the work deals with the ability of the chronicle to be a relevant source for the event of the Second World War, again in the Vsetín region. Emphasis is placed on the events that have most affected the civilian population.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta