Bc. Andrea MATĚJÍČKOVÁ

Diplomová práce

Analýza účetní uzávěrky a závěrky podniku.

neuveden

The analysis of financial statements and closing the final accounts in the company
Anotace:
Práce je zaměřená na zhodnocení účetní uzávěrky a závěrky ve zvoleném podniku Vršanská uhelná a. s. Zhodnocení účetní uzávěrky a závěrky společnosti tvoří teoretická a praktická část. V teoretické části je specifikován účetní systém České republiky a náležitosti účetní závěrky a uzávěrky podle českého právního prostředí. V praktické části je charakterizován vybraný podnik a kroky vedoucí k účetní uzávěrce …více
Abstract:
A thesis is focused on evaluation of the financial statements and financial accounts of the chosen company Vršanská uhelná a. s. The evaluation of the financial statements and financial account of the chosen company is made of theoretical and practicals parts. In the theoretical part the accounting system of the Czech republic and requirements of financial statements are specified in accordance with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Červený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJÍČKOVÁ, Andrea. Analýza účetní uzávěrky a závěrky podniku.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/