Bc. Martin Müller

Diplomová práce

Uplatnitelnost absolventů oboru Marketingová komunikace na trhu práce

The Employability of Marketing Communications graduates in the labor market
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice vzdělávání absolventů magisterského oboru Marketingová komunikace na Vysoké škole finanční a správní a o jejich následné uplatnitelnosti na trhu práce. Vteoretické části se práce nejprve zaměřuje na definici pojmu nezaměstnanost a její vymezení, přičemž následně analyzuje míru nezaměstnanosti u absolventů magisterského oboru Marketingová komunikace na VŠFS a …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with educational problems of the Master’s degree graduates in the field “Market Communication” at the College for Finances and Administration and theirs outgoing activities on the job market. In theoretical part the thesis is focused on the definition of unemployment and its determination, while in the next part the unemployment rate among the graduates of Master …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní