Bc. Lukáš Horák

Diplomová práce

Forex jako nástroj obchodování na internetu

Forex, tool for trading on internet
Anotace:
Diplomová práce se zabývá obchodováním na Forexu. Cílem práce je sestavit obchodní model na základě testu technických indikátorů a ověřit, že je schopný dlouhodobě generovat zisk. Nezbytnou součástí práce je informační základna získána z odborné literatury, která poskytuje vhled do problémů Forexu a ze které bude čerpat praktická část práce.
Abstract:
Diploma work is about trading on Forex. The aim of the work is to make business system based on tested technical indicators and verify, if it’s able to generate profit in long term. An essential part of the work is the information base obtained from literature, which provides look into Forex problems and from which will be made practical part of the work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance