Bc. Gabriela Vasey

Bachelor's thesis

Today's Politics in USA - Current Political Issues - Gun Control

Today's Politics in USA - Current Political Issues - Gun Control
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o problematice kontroly zbraní v USA. Podstata této problematiky vyplývá z radikálně odlišných výkladů Druhého dodatku, zda občané mají právo nosit zbraně a do jaké míry jsou oprávněni tak bez omezení činit. I když se postoje i názory na zbraně a kontrolu zbraní v průběhu posledních dvou století měnili, tato debata se v posledních letech opět dostává do popředí a to z důvodu …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of gun control in the USA. The basis of this issue results from radically different interpretations of the Second Amendment as to whether citizens have the right to bear arms and to what extent they are entitled do so without restriction. Although attitudes and opinions on guns and gun control have varied over the last two hundred years or so, the debate has …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta