Kristýna Gottwaldová

Bachelor's thesis

Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics

Digital marketing tools and Google Analytics
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na jeden z nejpoužívanějších nástrojů webové analytiky Google Analytics. První část se zabývá charakteristikou tohoto nástroje a konkrétním nastavením. Druhá část se zaměřuje na porovnání s ostatními populárními nástroji pro měření návštěvnosti. V poslední praktické části je poté představení výukového programu pro studenty.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on one of the most popular tools for website analytics – Google Analytics. The aim of the first part is to describe this tool and show specific settings. The second part is focused on comparison with other popular measurement tools. Last practical part is dedicated to presentation of the educational program for students.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Reader: Mgr. Igor Pruša, Ph.D. et Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management