Adam ZELINKA

Diplomová práce

Využití tématu protinacistický odboj na Valašsku ve výuce občanské výchovy

The use of the theme of anti-Nazi resistance in Wallachia in the teaching of civic education
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o partyzánské válce v Československu, a to na Valašsku v době druhé světové války. Na začátku se zabývá územím a dějinami Valašska, a poté se směr práce ubírá k druhé světové válce a domácímu odboji, kde jsou popsány počátky odboje na celém území Československa, a dále podrobněji na cílovém území Valašska. V práci jsou taky zmíněny partyzánské organizace a skupiny, které …více
Abstract:
This diploma thesis is about partisan's warfare in Czechoslovakia specifically in Wallachia during The second World War. At the beginning it deals with territory and history of Wallachia and after that it is about The second World War and home resistance where are describes beginnings of resistance through Czechoslovakia territory. Next capture deals about the target area of Wallachia. In this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ThDr. Józef Szymeczek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELINKA, Adam. Využití tématu protinacistický odboj na Valašsku ve výuce občanské výchovy. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ