Theses 

Úloha design managementu pri návrhu služieb – Bc. Vladimír Plachý

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimír Plachý

Master's thesis

Úloha design managementu pri návrhu služieb

The role of design management in service design

Abstract: This master’s thesis focuses on design management and the role it plays in design of information services. In the theoretical part of this thesis it presents design management as field of science in terms of history, definitions, processes and tools. Thesis also deals with design in general, it’s connection with organisation’s strategy and finally with services and their design. The practical part of this thesis deals with specific application of procedures and methods of design management to the processes of design of information services in a total of five libraries. The aim of this thesis is not only the analysis of the current situation, but also revelation of options for further research and improvement of information services design specialization.

Abstract: Táto diplomová práca sa zameriava na management designu a úlohu, ktorú zohráva v designe informačných služieb. V teoretickej časti približuje management designu ako vedný odbor z hľadiska histórie, vymedzenia, procesov a nástrojov. Zaoberá sa tiež designom vo všeobecnosti, jeho prepojením so stratégiou organizácie a nakoniec aj službami a ich designom. Praktická časť tejto diplomovej práce sa zaoberá konkrétnym aplikovaním postupov a metód managementu designu do procesov prípravy informačných služieb v celkovo piatich českých knižniciach. Cieľom je nielen analýza aktuálnej situácie, ale tiež odhalenie možností pre ďalší výskum a skvalitnenie výučby špecializácie na design informačných služieb.

Keywords: management designu, stratégia, design služieb, proces designu, informačné služby, knižnice, design management, strategy, service design, design process, information services, libraries

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2016
  • Supervisor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 12:26, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz