Bc. Jana Toboláková

Bachelor's thesis

Slzný film, vyšetření jeho kvantity a kvality

The tear film, examination of its quantity and quality.
Abstract:
Bakalářská práce má název Slzný film, vyšetření jeho kvantity a kvality. Nejprve popisuje anatomii struktur předního segmentu oka vztahujících se k slznému filmu. Rozebírá zde anatomii rohovky, víček, spojivky a slzného ústrojí. Další kapitola pojednává podrobně o slzném filmu. Věnuje pozornost jeho funkci, struktuře, popisuje jeho jednotlivé vrstvy, zabývá se také stabilitou a dynamikou slzného filmu …more
Abstract:
The bachelor´s thesis is called The tear film, examination of its quantity and quality. Initially it describes the eye anterior segment structures anatomy in relation to the tear film. The cornea, eyelids, conjunctiva and tear film anatomy are analysed there. Next chapter deals with the tear film in details. It pays attention to its function and structure, describes its particular layers and also the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: MUDr. Lubomír Hanák, MBA
  • Reader: Mgr. Sylvie Petrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Optics and Optometry