Mgr. Pavlína Lesová

Diplomová práce

Internetová databáze domácích chemických pokusů a pracovních listů dle RVP ZV

Internet database of kitchen chemistry experiments and worksheets according to RVP ZV
Anotace:
Vzdělávání v současné době prochází mohutným rozvojem. Ve školách jsou dnes stále více využívány moderní informační technologie a zároveň stále roste potřeba modernizace výuky a samotných výukových prostředků. Diplomová práce nabízí několik prezentací a pracovních listů vhodných pro výuku chemie v 8. – 9. ročníku základních škol. Součástí diplomové práce je též webová stránka s chemickou tematikou …více
Abstract:
Education is currently undergoing a massive development. Today, they are using modern technologies in schools and it is necessary to modernise teaching and learning methods. The thesis offers several presentations and worksheets suitable for teaching chemistry from the 8th to 9th years of primary school. For the purpose of the thesis were also created web pages with chemical themes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství chemie pro základní školy