Bc. Darja Páralová

Diplomová práce

Úloha celogenomových analýz v preimplantační genetické diagnostice

Role of whole genome analyses in preimplantation genetic diagnosis
Anotace:
Vrozené početní a strukturní změny chromozomů tvoří významnou příčinu geneticky podmíněných onemocnění u člověka. Se zavedením celogenomových analýz pomocí techniky komparativní genomové hybridizace na DNA čipech (array-CGH) se významným způsobem posunula rychlost i citlivost určování změn v počtu kopií DNA sekvencí. Cílem této diplomové práce bylo zavést a validovat metodu aCGH pro preimplantační …více
Abstract:
Genomic imbalances are major cause of constitutional and acquired disorders. Recently, array comparative genomic hybridization (array-CGH) has been introduced as a rapid and high-resolution method for genome-wide detection of both benign and disease-causing copy number variations. The aim of this diploma thesis was introduction and validation of method aCGH for preimplantation genetic analysis. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta