Bc. Zdeněk Hort

Bakalářská práce

Řešení konfliktních situací a okolností útoků u Policie Čerské republiky, Služby cizinecké policie

Solution to conflict situations and circumstances of attacks on Police of the Czech republic, Foreign Police Service
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby řešení konfliktních situací a okolností útoků, vznikajících pří výkonu služby policistů Služby cizinecké policie. Práce má za cíl zjistit příčiny vzniku, řešení a následky konfliktních situací u uvedené složky Policie České republiky. Obsahem je teoretická část, cíl práce, úkoly práce, metodika práce a výsledky.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the ways of solutions to conflict situations and circumstances of attacks which are began at work for Foreign Police Service. The target is to find out causes of begining, solution and results of conflict situations in a given part of Police of the Czech republic. It contains a theoretic part, a target of the thesis, tasks, methodics and results.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií