Theses 

Ohrožené skupiny na trhu práce – Bc. Lenka Kocfeldová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka Kocfeldová

Bakalářská práce

Ohrožené skupiny na trhu práce

Endangered Groups at the Labour Markets

Anotace: Bakalářská práce ,,Ohrožené skupiny na trhu práce“ analyzuje postavení, problémy a perspektivy žen na trhu práce. První část je zaměřená na trh práce, jeho segmentaci a další teorie vysvětlující odlišné postavení žen na trhu práce a věnuje se problematice diskriminace z pracovně právního hlediska. Druhá část charakterizuje nezaměstnanost, dlouhodobou nezaměstnanost a ohrožené skupiny na trhu práce. Třetí část se zabývá opatřením státní politiky zaměstnanosti. Závěrečná část se věnuje porovnání situace žen v mezinárodním kontextu z náhledem na situaci finských žen na trhu práce.

Abstract: The bachelor work “Endangered groups at the Labour Markets” analyzes the positions, problems and perspectives of women on the labor market. First part is focused on the labor market, its segmentation, theories explaining the different position of women on the labor market and the discrimination from the viewpoint of labor law. Second part is describing the unemployment, long term unemployment and threatened groups on the labor market. Third part is focusing on the governmental active unemployment policy. The concluding part is comparing the situation of women in international context and in particular of Finnish women on the labor market.

Klíčová slova: Trh práce, segmentace trhu práce, ženy, diskriminace, rovné příležitosti, rizikové skupiny nezaměstnaných, nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti. Labour market, segmentation of labor market, women, diskrimination, egual opportunities, problematic groups on the labour market, unemployment, long-term unemployment, aktive employment policy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz