Bc. Lenka Kocfeldová

Bakalářská práce

Ohrožené skupiny na trhu práce

Endangered Groups at the Labour Markets
Anotace:
Bakalářská práce ,,Ohrožené skupiny na trhu práce“ analyzuje postavení, problémy a perspektivy žen na trhu práce. První část je zaměřená na trh práce, jeho segmentaci a další teorie vysvětlující odlišné postavení žen na trhu práce a věnuje se problematice diskriminace z pracovně právního hlediska. Druhá část charakterizuje nezaměstnanost, dlouhodobou nezaměstnanost a ohrožené skupiny na trhu práce …více
Abstract:
The bachelor work “Endangered groups at the Labour Markets” analyzes the positions, problems and perspectives of women on the labor market. First part is focused on the labor market, its segmentation, theories explaining the different position of women on the labor market and the discrimination from the viewpoint of labor law. Second part is describing the unemployment, long term unemployment and threatened …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta