Theses 

Choroby a škůdci dřevin v městském prostředí – Veronika Floumová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika Floumová

Bakalářská práce

Choroby a škůdci dřevin v městském prostředí

Diseases and pests of woody plants in urban enviroment

Anotace: Práce řeší problematiku biotických činitelů způsobujících poškození dřevin v městském prostředí. Cílem je seznámit čtenáře s terminologií a rozdělením biotických činitelů. V návaznosti na toto téma jsou popsány i jednotlivé abiotické faktory, které negativně působí na vitalitu dřevin. V praktické části byla vytvořena metodika hodnocení napadených jedinců, ve které je zkoumána intenzita působení vybraných vlivů a popsán zjištěný organismus. Zkoumáno bylo celkem 8 189 dřevin. U 1 151 jedinců bylo zjištěno napadení biotickými činiteli. Tyto výsledky byly zaneseny do tabulek, ke kterým byla vypracována problémová mapa. Přínosem této práce je zhodnocení zdravotního stavu dřevin v městských částech Brno-střed a Brno-Žabovřesky. Díky těmto analýzám je možné odvodit následnou péči a případné zásahy vedoucí k ochraně těchto dřevin.

Abstract: The thesis deals with issue of biotic factors causing a damage to trees in urban enviroment. The aim of the thesis is to acquaint a reader with terminology and partition of biotic factors. In relation to this topic single abiotic factors which negatively affect the vitality of woody species were described. In practical part a method of assessment affected subjects were made. In this method the intensity of chosen factors is studied and the detected organism is described. There were 8 189 woody species studied. 1 151 subjects were infected by biotic factors. These results were written to tables, to which the map was made. The asset of this thesis is evaluation of tree's health condition in the districts Brno-střed and Brno-Žabovřesky. Thanks to these analysis it is possible to derive a consequential care and potential interventions leading to protection of these woody species.

Klíčová slova: choroby dřevin, škůdci dřevin, dřeviny v městském prostředí

Keywords: diseases of woody plants, woody plants in urban enviroment, pests of woody plants

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Štefl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz