Bc. Josef Bock

Diplomová práce

Patterns in female character-traits in Henry James’ short stories

Patterns in female character-traits in Henry James’ short stories
Anotace:
Tato magisterská práce extrahuje a analyzuje charakterové rysy vlivných ženských postav z vybraných krátkých příběhů napsaných americko-britským spisovatelem Henry Jamesem. Tyto rysy jsou posléze vzájemně porovnávány s cílem určit, zda vyplyne vzor, který by spolu propojoval většinu různých postav z různých příběhů. Analýza využívá naratologického přístupu, přesněji kognitivní naratologie, která nahlíží …více
Abstract:
This master’s thesis extracts and analyses character-traits of influential female characters appearing in selected short stories written by the American-British writer Henry James. These traits are then compared to one another with the goal of determining whether a pattern emerges among them that would connect the majority of different characters from different stories together. The analysis follows …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Anglický jazyk a literatura / Anglický jazyk a literatura