Bc. Dominika Valtlová

Bakalářská práce

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Mental and Behavioral Disorders Induced by Psychoactive Substances
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na užívání psychoaktivních látek a jejich dopadu na duševní zdraví jedince. Cílem bakalářské práce bylo zjistit co je podnětem k užívání psychoaktivních látek a jaké psychické problémy při užívání mohou nastat. Výzkum probíhal formou dotazníku, respondenti byli různého věku a vzdělání. Dotazník obsahoval třináct otázek, ze kterých vycházely výzkumné otázky.
Abstract:
Bachelor thesis focuses on using psychoactive substances and their impact on mental health of an individual. The purpose of the bachelor thesis is to find out what is the incentive for using psychoactive substances and what psychological problems can occur. The research was conducted through a questionnaire, respondents were of different ages and education. The questionnaire contained thirteen questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.
  • Oponent: MUDr. Ladislav Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní