Mgr. Ksenija Černocká

Master's thesis

Interpretační problémy repertoáru absolventského koncertu

The interpretation questions of the graduations concert
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována umělecké, hlasově pedagogické a praktické stránce autorčina absolventského koncertu v oboru sólový zpěv na Katedře hudební výchovy PF MU v Brně. Zabývá se výběrem a uspořádáním repertoáru, představuje autory skladeb a analyzuje jednotlivé skladby z hlediska hudebně-historického, hudebně-teoretického a interpretačního. Diplomová práce referuje rovněž o prakticko-organizačních …more
Abstract:
This thesis is dedicated to artistic, vocal pedagogical and practical aspect of the thesis writer's graduation concert in the field of solo singing at the Department of Music at the Faculty of Education, Masaryk University in Brno. It deals with the selection and arrangement of repertoire, represents the authors of individual compositions, and analyzes each composition in terms of its musical-historical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Vladimír Richter

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Hlasová výchova