Bc. Miroslava Toufarová

Diplomová práce

Determinants of Business Cycle Synchronization in the European Union

Determinanty synchronizace ekonomických cyků v Evropské Unii
Anotace:
Hlavním cílem práce je identifikovat a testovat synchronizaci ekonomických cyklů v EU s akcentem na ty země, které přistoupily v roce 2014. Práce se dále zabývá vlivy vybraných faktorů jako je vnitro-odvětvový obchod, fiskální nedisciplína a odvětvová specializace na synchronizaci ekonomických aktivit. K tomuto účelu je použita korelační analýza, regresní analýza panelových dat a vícerozměrná re-gresní …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to identify and test the synchronization of business cycles within the EU, with accent to those countries that accessed in 2004. The thesis also examines the effects of selected factors such as indisci-pline in fiscal policy, trade intensity and industry specialization on the syn-chronization of economic activities. For the purpose of this thesis, the correla-tion …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / European Studies in Business and Economics

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses to2nlb to2nlb/2
22. 5. 2016
Složky
Soubory
Halíčková, K.
22. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.