Theses 

Determinants of Business Cycle Synchronization in the European Union – Bc. Miroslava Toufarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / European Studies in Business and Economics

Bc. Miroslava Toufarová

Diplomová práce

Determinants of Business Cycle Synchronization in the European Union

Determinanty synchronizace ekonomických cyků v Evropské Unii

Anotace: Hlavním cílem práce je identifikovat a testovat synchronizaci ekonomických cyklů v EU s akcentem na ty země, které přistoupily v roce 2014. Práce se dále zabývá vlivy vybraných faktorů jako je vnitro-odvětvový obchod, fiskální nedisciplína a odvětvová specializace na synchronizaci ekonomických aktivit. K tomuto účelu je použita korelační analýza, regresní analýza panelových dat a vícerozměrná re-gresní analýza. Výsledky prokazují pozitivní vliv vnitro-odvětvového obchodu; negativní vliv odvětvové specializace a fiskální nedisciplíny na konvergenci eko-nomických cyklů v EU.

Abstract: The main objective of this thesis is to identify and test the synchronization of business cycles within the EU, with accent to those countries that accessed in 2004. The thesis also examines the effects of selected factors such as indisci-pline in fiscal policy, trade intensity and industry specialization on the syn-chronization of economic activities. For the purpose of this thesis, the correla-tion analysis, the panel data analysis and multivariate regression analysis is used. Results provide the evidence of positive effect of trade intensity; nega-tive effect of industry specialization and fiscal indiscipline on the business cy-cle convergence in the EU.

Klíčová slova: specializace, fiskální nedisciplína, Teorie optimální měnové oblasti, synchronizace hospodářských cyklů, korelační analýza, klouzavá korelace, regresní analýza panelových dat, vícerozměrná re-gresní analýza, vnitro-odvětvový obchod

Keywords: The OCA theory, rolling correlation, panel data regression analysis, fiscal indiscipline, business cycle synchronization, correlation analysis, multivariate regression analysis, intra-industry trade, specialization

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/53422 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz