Mgr. Pavel Brázda, Ph.D.

Disertační práce

Recruitment of transcriptional elongation factor Spt6 to C-terminal domain of RNA polymerase II

Recruitment of transcriptional elongation factor Spt6 to C-terminal domain of RNA polymerase II
Anotace:
RNA polymerásy jsou zodpovědné za časově a místně kontrolovanou produkci různých typů RNA. RNA polymerása II (RNApol II) odpovídá za syntézu hlavně protein-kódujících RNA (mRNA). Strukturní prvky uvnitř tohoto enzymu zajišťují inkorporaci správného nukleotidu a řeší transkripční obtíže během probíhající mRNA syntézy. Transkripce a následné ko-transkripční úpravy jsou řízeny C-terminálmí doménou (CTD …více
Abstract:
RNA polymerases are responsible for the production of various RNAs in a time- and space-controlled manner. RNA polymerase II (RNApol II) is responsible for production of mainly protein- coding RNAs (mRNAs). Structural elements within the enzyme ensure addition of correct nucleotide and deal with transcription difficulties during on-going mRNA synthesis. Transcription and subsequent co-transcritional …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libor Krásný, PhD., RNDr. Zdeněk Paris, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta