Pavel Hotovec

Diplomová práce

Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice – náklady na vybudování a údržbu silničních sítí

The effect of population density on the costs of municipalities in the Czech Republic - the cost of construction and maintenance of road networks
Anotace:
Dopravní infrastruktura v obcích a městech je velice důležitou součástí života jak jednotlivce, tak i celé společnosti, a působí na nás mnoha, jak pozitivními, tak i negativními, vlivy. Aby působila na dané území co nejvíce pozitivním, a co nejméně negativním způsobem, se stará územně příslušná obec, která svým rozhodováním určuje, v jaké podobě bude dopravní infrastruktura budována a udržována. Stejně …více
Abstract:
Transport infrastructure in towns and cities is a very important part of life for individuals and also for whole society. Due to this fact there is a lot of positive and negative effects of trasport infrastructure. To provide mostly positive influence and few negative effects municipalities creates rules and standards how to built and maintained transport infrastructure. As well as other public services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Eliška Vejchodská
  • Oponent: Jana Kalabisová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59174