Martina KUKLOVÁ

Bakalářská práce

Prevence v oblasti HIV/AIDS na základních školách

Prevention in the field of HIV/AIDS in primary schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou HIV/AIDS a preventivními opatřeními proti přenosu viru HIV. V teoretické části práce je pojednáváno o historii HIV/AIDS, epidemiologické situaci v oblasti HIV/AIDS v ČR, způsobech přenosu viru HIV, průběhu onemocnění, léčbě a prevenci. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na znalosti a vědomosti žáků 2. stupně základních škol v Ústí nad Labem v oblasti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with HIV/AIDS and HIV prevention. The theoretical part concerns the history of HIV/AIDS, the epidemiological situation of HIV/AIDS in the Czech Republic, the means of transmission of HIV and the course of the disease, its treatment and prevention. The practical part deals with the knowledge of pupils studying in various secondary schools in Ústí nad Labem concerning the prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUKLOVÁ, Martina. Prevence v oblasti HIV/AIDS na základních školách. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/