Martina KUKLOVÁ

Bachelor's thesis

Prevence v oblasti HIV/AIDS na základních školách

Prevention in the field of HIV/AIDS in primary schools
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou HIV/AIDS a preventivními opatřeními proti přenosu viru HIV. V teoretické části práce je pojednáváno o historii HIV/AIDS, epidemiologické situaci v oblasti HIV/AIDS v ČR, způsobech přenosu viru HIV, průběhu onemocnění, léčbě a prevenci. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na znalosti a vědomosti žáků 2. stupně základních škol v Ústí nad Labem v oblasti …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with HIV/AIDS and HIV prevention. The theoretical part concerns the history of HIV/AIDS, the epidemiological situation of HIV/AIDS in the Czech Republic, the means of transmission of HIV and the course of the disease, its treatment and prevention. The practical part deals with the knowledge of pupils studying in various secondary schools in Ústí nad Labem concerning the prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUKLOVÁ, Martina. Prevence v oblasti HIV/AIDS na základních školách. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/