Bc. Hana Oherová

Diplomová práce

Současný filmový divák: výzkum náštěvníků brněnského kina Art

Contemporary film spectator: a research of visitors of the cinema Art in Brno
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na současného filmového diváka. V teoretické části jsem poukázala na specifika filmového konzumu a zabývala jsem se poznatky z konkrétních studií, které jsem následně aplikovala na samotný výzkum. Výzkum jsem prováděla v brněnském kině Art, kde jsem se prostřednictvím dotazníků snažila vypátrat hlavní trendy soudobého návštěvníka kina.
Abstract:
In my diploma thesis I focused on contemporary film spectator. In the theoretical part I pointed out the specifications of film consumption and I dealt with notions from concrete studies that I consequently applied to the research itself. I practiced the research in the cinema Art in Brno, where I tried through questionnaires to find main trends of contemporary cinema – goer.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Zásměta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře