Asif Aslanov

Bachelor's thesis

Impact of Euro-American Crisis on Italian Labor Market: The Case of Young People (Generation)

IMPACT OF EURO-AMERICAN CRISIS ON ITALIAN LABOR MARKET: THE CASE OF YOUNG PEOPLE (GENERATION)
Abstract:
Tato práce zkoumá dopad globální finanční a hospodářské krize v roce 2008 na situaci s italským trhem práce s mládeží. Závěry diplomové práce dokazují, že celosvětová krize měla pro italskou ekonomiku velké nepříznivé důsledky a posílila negativní tendence, které se předtím objevovaly na italském trhu práce, zejména v segmentu mládeže. Model regresní analýzy vyvinutý v rámci této práce lze považovat …more
Abstract:
This thesis investigates the impact of the 2008 global financial and economic crisis on the situation with Italy’s youth labour market. The findings of the thesis prove that the global crisis had major adverse effects for the Italian economy and boosted negative tendencies which had been previously prominent in the Italian labour market, namely on its youth segment. The regression analysis model developed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Martin Slaný
  • Reader: Jaromír Prokop

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74617