Bc. Daniel Vacata

Diplomová práce

Vliv půdního sorpčního komplexu a huminových látek na stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) v půdě metodou FTIR.

Effect of soil sorption complex and Humic substances on the determination of Non-polar extractable substances in soil by FTIR.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je objasnit principy stanovení maximální sorpční kapacity půdy a stanovení nepolárních látek. Dále je cílem nalézt souvislost použitelnou pro korekci obdržených výsledků mezi maximální sorpční kapacitou, barevným indexem a výtěžností extrakce nepolárních extrahovatelných látek stanovovaných metodou IR.
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to clarify principles of determination of soil sorption complex and non-polar extractives. Next goal is to find the link usable for correction of the measured results between soil sorption complex, color index and the rate of recovery of non-polar extractives rated by IR-spectroscopy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014
Zveřejnit od: 1. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Müllerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vacata, Daniel. Vliv půdního sorpčního komplexu a huminových látek na stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) v půdě metodou FTIR.. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.10.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 10. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / chemie - matematika pro SŠ