Monika BYRTUSOVÁ

Bakalářská práce

Kvantitativní metody detekce intrathékální syntézy IgM

Quantitative methods of the detection of intrathecal IgM synthesis
Anotace:
Kvantitativní metody detekce intrathékální syntézy IgM. Lipowská Monika Lékařská fakulta Katedra biomedicínských oborů Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Tato bakalářská práce porovnává stanovení intrathékální syntézy IgM na analyzátoru BN ProSpec a na DSX analyzátoru. Principem měření na BN ProSpecu je nefelometrie a DSX analyzátor automatizuje testy ELISA. Teoretická část se zabývá likvorem, jeho vyšetřením …více
Abstract:
Quantitative Methods of the Detection of Intrathecal IgM Synthesis. Lipowská Monika Fakulty of Medicine Department of Biomedical Sciences Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 This bachelor´s thesis compares the determination of intrathecal IgM synthesis in BN ProSpec analyzer and DSX analyzer. The principle of measurement in the BN ProSpec analyzer is nephelometry and the DSX analyzer automates tests of ELISA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. David Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BYRTUSOVÁ, Monika. Kvantitativní metody detekce intrathékální syntézy IgM. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta