Bc. Mária Krásna

Bakalářská práce

Elektronický platobný styk v komerčnej banke

Electronic payments in commercial bank
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of electronic payments in selected commercial bank. There are new trends, visions of cashless payments. The first chapter consists of the definition of the payment, the function, cash and cashless transfers of funds between various subjects, the role and the position of payment, division of the payments, payment instruments, cash payments and cashless payment …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza elektronického platobného styku vo vybranej komerčnej banke. Nové trendy, vízie bezhotovostného platobného styku. Obsahom prvej kapitoly je definícia platobného styku, funkcia , teda hotovostné a bezhotovostné presuny peňažných prostriedkov medzi jednotlivými subjektmi, úloha a postavenie platobného styku, členenie platobného styku, nástroje platobného styku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management