Bc. Michala Kocourková

Diplomová práce

Novelizace zákoníku práce v personální oblasti veřejné správy

Amendatory Act of Labour Code in the Human Resources Sphere in the Public Administration
Anotace:
Cílem této závěrečné práce bylo zjistit jaké důsledky má novelizace zákoníku práce a konkrétní aplikaci novelizovaného znění. Zaměřila jsem se přitom na § 313 Zákoníku práce (Potvrzení o zaměstnání) a postup úřadů práce při registraci uchazečů o zaměstnání. Podrobně pak na ukončení pracovního poměru kvůli zvlášť hrubému porušení pracovních povinností. Při vypracovávání této práce byly použity metody …více
Abstract:
Das Ziel dieser Abschlussarbeit war, die Auswirkung der Novellierung des Arbeitsgesetzbuchs und die konkrete Applikation der novellierten Fassung zu erheben. Ich richte mich dabei auf § 313 des Arbeitsgesetzbuchs (die Arbeitsbestätigung) und auf den Vorgang des Arbeitsamtes bei den Erfassungen der Arbeitanwärter aus. Ausführlich richte ich mich auf die Kündigung der Arbeitsbezihung wegen besonders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: JUDr. Jan Šesták

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní